Kontejnerové domy a situace ve stavebnictví


28. března 2024 | Autor: admin

S koronavirovou krizí, několika lockdowny, omezeními a opatřeními, která zasáhla více či méně každého z nás, přišla i další krize, a to sice krize inflační. Co se tedy děje? V současné době čelíme nebývalému růstu cen stavebních materiálů, kdy v mnoha případech zdražení dosahuje desítek až stovek procent. Jedná se o tradiční materiály, které se využívají ve stavebnictví, jako jsou dřevo, ocel, izolační materiály, okna, zdící materiály apod. Co způsobilo toto bezprecedentní zdražení zůstává otázkou, kterou se zabývá mnoho odborníků. Jednoduše řečeno je zdražování důsledkem nedostatku zboží a na druhé straně obrovská poptávka po něm. Dochází tedy k situaci, kdy je materiálu nedostatek a jeho cena vysoká. Zpožďují se dodávky materiálu, což zapříčiní zpoždění staveb a bludný kruh se uzavírá. Jaké to má dopady? Pojďme se podívat na problém z dvou stran, z pohledu stavebních firem zabývajících se tradičnímu stavitelství a z pohledu zákazníka.

FIRMA – Společnosti prodávající stavební materiál často drží cenové nabídky na materiál pouze několik dní, což způsobuje problém při sestavování rozpočtů staveb. Stavební firmy tak kalkulují ceny s platností kratší než dříve.

ZÁKAZNÍK – Pro rozhodování má krátký čas, což může způsobit problém i při plánování financování stavby. Banky, které v současnosti zaznamenávají rekordní zájem o hypotéky, nejsou schopny schválit hypotéku v čase, ve kterém je platnost nabídky stavebních firem.

FIRMA – Zdražení materiálů způsobuje zdražení staveb.

ZÁKAZNÍK – Vyšší cena staveb znamená větší tlak na vlastní zdroje financí v případě hypoték. V mnoha případech tak zákazník na hypotéku nedosáhne.

FIRMA – U staveb, které jsou zasmluvněné, avšak nezačala jejich výstavba, případně stavba probíhá, dochází ke snížení marže a v mnoha případech dochází i ke ztrátovým zakázkám. Firmy jsou nuceny reagovat a požadovat úpravu ceny díla. Dále firmy do smluvních podmínek zahrnují nově inflační doložky, čímž zajistí vymahatelnost zvýšených nákladů staveb od zákazníka.

ZÁKAZNÍK – V případě zdražení stavby před počátkem či v průběhu staveb může dojít k problémům při financování, zvláště pak u hypoték, kde je bonita klienta maximálně využita. Dochází tak k odstoupení od smlouvy a uplatňování sankcí ze strany stavebníka.

FIRMA – Dodávky materiálu se zpožďují, firmy mají problém s dodržováním termínů dokončení staveb. V případě firem, zabývajících se klasickým stavitelstvím se jedná o závažný problém, jelikož většina staveb se plánuje na tzv. sezónu, tj. období od jara do podzimu. Zpomalení staveb tak může pro firmy znamenat přerušení staveb, problém s cash flow apod.

ZÁKAZNÍK – Zpoždění staveb může způsobit spoustu dílčích problémů v běžném životě, ať je to naplánované stěhování, zpoždění jednotlivých stavebních celků jako např. kuchyňské linky apod. V neposlední řadě vzniká problém u hypoték, kde se klient zavazuje k dodržení lhůty pro čerpání, což se zase váže na postup prací.

JAK JSOU NA TOM TEDY KONTEJNEROVÉ DOMY?

I výstavbu kontejnerových domů zasáhlo zdražování stavebních materiálů. U našich staveb jsme reagovali zdražením pouze o konkrétní zdražení materiálů. Jelikož se naše stavby v některých ohledech liší od tradičních staveb, tak se zdražení nepromítlo zásadním způsobem. Naše společnost je schopna ceny držet i přes neustálé zdražování, a to především díky rychlosti výstavby a použití materiálů, které i v této nelehké době zajistíme v potřebném množství. Naší filozofií je poskytnout produkt za deklarovanou cenu, a to bez inflačních doložek a v kvalitě, kterou považujeme za klíčový faktor našich staveb. Shrňme si tedy v kontextu tohoto článku výhody kontejnerových staveb:- cenu deklarovanou v našich nabídkách garantujeme po celou dobu nabídky,- rychlost výstavby – v řádech týdnů,- stavby se ukládají na betonové patky, odpadá tedy základová deska, což je levnější a rychlejší varianta,- celoroční výstavba,- možnost financování hypotékou.Věříme, že stavební trh přečká toto turbulentní období a trh se vyrovná s nástrahami, které přidělávají mnoho starostí jak firmám, tak i zákazníkům. Výhled do budoucna si neodváží v tuto chvíli vyřknout ani mnozí odborníci, nicméně z historie víme, že ekonomika a trh se dokáží s podobnými problémy vypořádat, a proto zůstáváme optimisty. Naše společnost přináší jistou alternativu pro výstavbu rodinných domů, rekreačních a komerčních staveb. V případě, že získáte důvěru v alternativní výstavbu, staneme se rádi Vaším dodavatelem.

Tomáš Litavský

Stáhněte si náš katalog!


Pro stažení katalogu zadejte Váš e-mail.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.


map embed